Webinarium: Finansiering av mikro- och småföretagande innan, under och efter Coronapandemin.

En grupp kvinnor diskuterar nyföretagande under ett entreprenörskapsprogram lett av stiftelsen Ester

Småföretagares svårigheter att få finansiering var redan innan corona-pandemin ett väl undersökt faktum. Andelen svenska företag som får ett banklån under det första verksamhetsåret har exempelvis minskat gradvis sedan slutet av 1990-talet. Den pågående pandemin får nu än mer långtgående konsekvenser där många mikro- och småföretag kämpar för sin överlevnad. Dessutom, andelen utrikesfödda registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen eller var aktiva i stödprogram har ökat från drygt 10 procent i början av 2000-talet till över 50 procent, där framförallt kvinnor tenderar att hamna utanför.

Enligt en nylig rapport från Entreprenörskapsforum var år 2018, levde över 13.3% av den arbetsföra befolkningen, eller 772.000 individer helt på bidrag, vilken innebär en enorm påfrestning för välfärdssystemet. Deras rapport visar också att det tar 12-13 år innan 50% av gruppen utrikesfödda når upp i en nivå av självförsörjning, vilket definieras som gränsen mot fattigdom

Redan 2013 förde Dr Pontus Engström och Professor Lars Oxelheim fram förslag i bland annat DN och SvD om möjligheten att genom mikrofinans, med lägre ränta, underlätta för individer med goda idéer och drömmar, att bli entreprenörer eller egenanställda. Stiftelsen Ester grundades på privat initiativ för att erbjuda utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden en väg till egen försörjning genom företagande, bland annat genom utbildning, tillgång till nätverk och sedermera mikrolån. Statliga Almi Företagspartner och det privatägda Marginalen Bank är två aktörer som, utifrån garantier från EU genom Europeiska Investeringsfonden (EIF) har möjlighet att låna ut en halv miljard i mikrolån till svenska småföretag. Som en del av statens satsningar för att hjälpa småföretagare igenom coronakrisen har Almi fått utökade krediter och dessutom har en företagsakut med statliga kreditgarantier inrättats på 100 mdr kronor. Även EIF har satt av ytterligare 8 mdr euro för att utöka sina befintliga garantiprogram för utlåning mot småföretag.

Corona-krisen innebär stora utmaningar för samhället, men i en kris ges även möjlighet till lärande och att nya initiativ får en chans att ta form och genomföras. Paneldiskussionen handlar om vilka stödinsatser och strukturer kring finansiering för mikro- och småföretagare som finns och fungerar, men framförallt vad som saknas eller inte fungerar och bör lyftas fram för att efter coronapandemin nå ett ökat företagande, tillväxt och sysselsättning i Sverige, inte minst för gruppen utrikesfödda.

Panel: Anders Bornefalk, Harry Goldman, Emil Källström, Sophie Nachemson-Ekvall, Sara Brandt och Johan Nordström

Anders Bornefalk – Nationalekonom vid Svenskt Näringsliv med fokus på entreprenörskap, företagens finansiering och regional utveckling.

Harry Goldman – VD för NyföretagarCentrum Sverige, som finns i över 200 av landets kommuner och stöttar mellan 16 000 och 20 000 nyföretagare årligen.

Emil Källström – ekonomisk-politisk talesperson för centerpartiet, alumni från Handelshögskolan. Riksdagspolitiker sedan 2010.

Sophie Nachemson-Ekvall – forskare vid SIR & Misum vid Handelshögskolan. Flitig skribent & forskare om företagsstyrning, om sociala obligationer, samt hur banker och institutionella investera kan fokusera på FN:s sociala mål.

Sara Brandt – vice VVD i statliga Almi och ansvarig för lån och affärsutvecklingsrådgivning.

Johan Nordström – Erbjudandeansvarig lån och leasing, Marginalen Bank

Moderatorer: Pontus Engström och Gabriel Karlberg

Pontus Engström – forskare vid SIR, Handelshögskolan. Forskar främst kring finansiering och entreprenörskap i utvecklingsländer. Medgrundare av och VD i MTI Investment som skapat hundratals arbetstillfällen i Östra Afrika.

Gabriel Karlberg – Affärsutvecklare, Marginalen Bank samt lärare vid Handelshögskolan. Bakgrund som forskare inom redovisning, serieentreprenör och som konsult från McKinsey.