Debattinlägg Dagens Næringsliv

Jag och Lars Oxelheim skriver i Dagens Næringsliv 19 maj 2013 om hur NIB kan användas till mikrofinans för att stötta kapitalsvaga nyföretagare i Norden.Dagens Näringsliv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s