From Bodø in the north to Mölle in the south

(english text below)

Har varit i Bodø i Nordnorge och konfererat (NCSB 2014) och firat 17 maj. Har presenterat ett par olika artiklar om finansiering av mikroföretag i Ecuador. Ett preliminärt resultat är att finansiering av mikroföretag i utveckingsländer inte nödvändigtvis skapar ekonomisk utveckling –> bara för att man dubblar sin verksamhet t.ex. genom ett nytt kylskåp betyder det inte att man når ut till fler kunder om antal kunder redan är konstant.  Är entreprenörskap extra svårt i utvecklingsländer och den informella sektorn kanske?

PhD Research fellows and Professors
PhD Research fellows and Professors

17 maj

17 maj

Vid ett besök i Bodø får man inte missa ett besök på Damadi där man också med fördel bör avnjuta en stycke Mjelle från mikrobryggeriet Bådin. Kanske passa på att lyssna till låten Mjelle av Terje Nilsen. Från vackra Bodø i nordland begav jag mig så till minst lika vackra Mölle på sveriges sydvästkust. ett par dagar för en konferens om svensk research kring europeisk integration. Här presenterade jag en artikel (idé än så länge) om hur finansiering av mikroentreprenörer å ena sidan ska ske utifrån marknadsprinciper, men samtidigt också ta hänsyn till samhällsnyttan. Statliga ALMI lånar idag t.ex ut pengar till en HÖGRE ränta till marknadsaktörer, vilket jag menar man kan ifrågasätta. Om Almi är en privataktör kan jag förstå deras tänkt, men ur statens perspektiv borde risken se annorlunda ut. En annan statlig aktör, Den Nordiska Investeringsbanken, ska ta hänsyn till samhällsnyttan i sin utlåning vilket också kan ifrågasättas – idag finansieras stora nordiska och utländska bolag, som t.ex. Gazprom, Tele2, Ericsson etc. Jag menar att det kan finnas andra delar av ekonomin som behöver sådan finansiering, t.ex. unga, drivna individer som idag har svårt att få finansiering till sina ideér, och hamnar i utanförskap.

Mölle
Grand Hotel Mölle. © Pontus Engström
Professor Lars Oxelheim opening the conference
Professor Lars Oxelheim opening the conference. © Cheryl Marie Cordeiro
Professor Kiyohiko G. Nishimura. © Pontus Engström
Small group presentations
Small group presentations. © Cheryl Marie Cordeiro
Finansmarknadsminister Peter Norman. © Pontus Engström

Peter Norman berättade på konferensen i Mölle (SNEE 2014) att vi har för många banker i Sverige, samt att det går bra för våra svenska banker. De spekulerades lite i hur regeringen skulle reagera om en utländsk bank, t.ex. Deutsch Bank, skulle köpa upp SEB Banken. Det skulle inte Peter spontant ha något emot.

Som en ytterligare förmån av att få vara på konferensen fick vi njuta av fint väder och en middag på slottet Sofiero, där vi nere vid havet kunde se över till Danmark och Kronborg Slott. Här ses några av deltagarna.

Trond Randøy, Sougand Golesorkhi, Pontus Engström vid Sofiero slott. © Gazi Uddin
Claes Whilborg, Pontus Engström, Gazi Uddin. © Gazi Uddin.
Mingle by the sea with Kronborg Castle in the background. © Cheryl Marie Cordeiro
Dinner discussions at Sofiero Castle. © Cheryl Cordeiro
Dinner discussions at Sofiero Castle. © Cheryl Marie Cordeiro
Professor Lars Oxelheim and Professor Kiyohiko G. Nishimura in Mölle © Cheryl Marie Cordeiro
Professor Lars Oxelheim and Professor Kiyohiko G. Nishimura in Mölle © Cheryl Marie Cordeiro

From Bodø in the north to Mölle in the south

I have been to Bodø in northern Norway for a conference (NCSB 2014) and celebrated  May 17 (national day). I have presented a couple of different articles on the financing of micro-enterprises in the informal sector of Ecuador.  A preliminary result is that the financing of micro enterprises in this context does not necessarily create economic value –> just because one doubles the business by for instance buying a new refrigerator, does not mean that one reaches  more customers as the number of customers is already fixed. Entrepreneurship is perhaps more challenging in developing countries than we would like to think.

From beautiful Bodø in the north of Norway I headed to the equally beautiful Mölle on Sweden’s southwest coast for a conference on Swedish research on European integration. Here I presented a paper on the financing of micro-entrepreneurs which on the one hand should be based on market principles , yet also take account of socio-economic values ​​. The Swedish government agency ALMI lends money to entrepreneurs at a HIGHER interest rate, something which I find questionable. If ALMI were a private company, I can understand their thinking , but from a state perspective, the risks should look different, and should warrant a LOWER interest rate. Another state actor, the Nordic Investment Bank, should also take account socio-economic values ​​in their lending – which today goes to large nordic firms and international companies – such as  Gazprom , Tele2, Ericsson etc. I believe there may be other parts of the economy , such as the funding of young  and entrepreneurial individuals who have difficulty getting financing for their ideas who are today being excluded.

The minister of financial markets, Peter Norman, told us in the conference in Molle (SNEE 2014) that we have too many banks in Sweden. We speculated a bit on how the government would react if a foreign bank , such as Deutsche Bank , would buy up SEB Bank.

As an additional benefit of getting to be at the conference , we were enjoying nice weather and a dinner at the castle Sofiero, where we down at sea could see across to Denmark and Kronborg Castle. Here you see some of the participants.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s