En modell om varför det regnar (the rain model)

(english follows)

Så har den första veckan precis avklarats. Professor Dale Duhan från Texas Tech University har undervisat i “Core theories in management”. Det har varit en mycket intensiv vecka. Vi har haft lektioner från 9-15 som sedan följts av mycket sena kvällar. Det har varit roligt. Min första teori som jag byggde upp handlade om någonting utanför ”business”, och jag valde helt enkelt teorin om varför det regnar (en förenklad modell så klart). Varför: jo, det regnar nästan hela tiden…

Efter regnteorin har vi så fortsatt med de intresseområden vi har. Det jag tittar på är i ett stort perspektiv vem som tjänar pengar på mikrofinans och sociala investeringar. Lite mer specifikt försöker jag bygga en modell kring hur man som investerare i sociala investeringar, t.ex. mikrofinans, kan vara säker på att ens förväntningar och målsättningar också möts av alla mellanhänder, fram till den ”goda” gärningen.

Under mina år som förvaltare och rådgivare, i bl.a. London , Schweiz och Norden, och nu senast som ekonomichef i Svenska Missionskyrkan och VD i Derbo Förvaltning AB har jag stött på en lång rad med ”goda” investeringar som jag upplevt som högst tveksamma investeringar, men som marknadsförs dagligen till institutioner och privatpersoner.

Ibland är marknadsföringen vinklad, där riskerna inte lyfts fram eller görs förståeliga, och man får förhoppningar om att man både gör nytta och får avkastning. Kanske är risken större än man tror, vilket troligen inte kommuniceras eftersom säljaren (mäklaren ibland eller den ”gode vännen”) inte heller förstått riskerna.  Någonstans i hela kedjan av händelser, kan det alltid finnas individer som tar beslut som kanske inte gynnar investeraren, utan personen själv. Hur kan sådant motverkas?

De sociala investeringarna omfattas inte alltid av samma regelverk som professionella fonder, vilket jag aldrig riktigt förstått. Inte sällan visar det sig att man inte får den finansiella avkastning som man räknat med, och kanske att till och med hela investeringen försvunnit upp i rök.

Så om man investerar i den här typen av sociala investeringar, vad krävs det för struktur och incitamentssystem i bolagen för att dina förväntningar ska mötas? Det är kring detta jag vill forska kring. Teorin som jag lutar mig på initialt kallas ”Principal Agent Theory”. Låter det intressant?

(English)

The first week just passed. We have had Dr. Dale Duhan from Texas Tech University as a teacher in the course “Core theories in management” and it has been a very intense week. It’s been fun. I started out with a theory of rain. Why, because it rains a lot here … (see graph above)

Afterwards, we continued with our areas of interest. I am basically looking at who profits on microfinance and social investment. Specifically, I aim to build a model of how investors in social investments, such as Microfinance can be sure that their expectations are met by all intermediaries.

During my years as a portfolio manager and advisor, in London, Switzerland and Scandinavia, and most recently as CFO of the Swedish Mission Covenant Church and as CEO of Derbo AB, I have encountered a wide range of “good” investments that I experienced as rather dubious investments but marketed daily to institutions and individuals.

Often the risks involved are not understood, by any part. Sometimes it may be that you receive no financial return, or even worse that the entire investment is gone.

When investing in social investment funds or initiatives, what is required in terms of a corporate governance structure and what incentive and control system exist? This is what I am researching. Relying initially on a theory known as “Principal-Agency” theory. Sounds interesting?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s