Tomten bor i Finspång (Santa lives in Finspång)

(english follows)

Lagom till jul har så Statistiska Centralbyrån SCB publicerat något som jag länge misstänkt, nämligen att Tomten bor i Finspång. Tack till Tommie Näslund för att han först gjorde mig uppmärksam på detta. Se hela artikeln från SCB här. SCB skriver:

Tomtens bostad och verkstad behöver vara så centralt placerad som möjligt i förhållande till alla barn. Med utgångspunkt från barnens adresser har en demografisk mittpunkt framräknats för Tomtens bostad. Tomtens demografiskt placerade bostad ligger vackert belägen i skogen i Östergötland, norr om sjön Mellanjuten i Finspångs kommun, mitt emellan Rejmyre och Igelfors. Samtidigt som platsen är centralt placerad utifrån barnens adresser, bor tomten avskilt utan större trafikerade vägar i närheten så han kan arbeta ostört i sin verkstad.

Tomtens_nissarnas_verkstäder_ejrub

För att ge lite mera detaljer om exakt var man tror att tomten bor har jag gjort en enkel sökning via Google Maps och funnit den beräknade platsen. Strax sydväst om denna plats befinner vi oss över jul hos min far, så det känns nu äntligen som jag har fått bevis för vem som är tomten…och varför tomten och farsan ofta har samma skor. Men var han har Rudolf och renarna har jag inte riktigt löst. Ja hela Finspång är väl underleverantör kan jag tänka. Värsta tomtestaden helt enkelt.

var bor tomten

Se även: Aftonbladet, Folkbladet, Skånskan etc.

(In english)

Just in time for Christmas, Statistics Sweden (SCB) just published something I long suspected, namely that Santa Claus lives in Finspång. Thanks to Tommie Näslund for making me aware of this. See full article from SCB here. SCB writes:

Santa’s home and workshop needs to be as centrally located as possible in relation to all children. Based on the children’s addresses, a demographic midpoint has been calculated for Santa’s home. Santa’s demographically positioned property is beautifully located in the woods in Östergötland, north of Lake Mellanjuten in Finspångs Municipality, midway between Rejmyre and Lotorp. While the location is centrally located by the children’s addresses, Santa lives a secluded plot with no major roads nearby, so he can work undisturbed in his workshop.

To give some more details about exactly where it is believed that Santa lives, I have done a simple search on Google Maps and found the calculated location (see photo above). Just south of this location (as the photo illustrates), we will be visiting my father over Christmas, so it feels like I finally have proof of who actually Santa is.. It also explains why dad and Santa have the same shoes. But I wonder where he keeps Rudolf.

2 thoughts on “Tomten bor i Finspång (Santa lives in Finspång)

  1. Min mormor och Tomten hade likadana stövlar… och samma år som Mormor går bort kommer rapport om att Tomten bor i Finspång…hmmm. Och du har inte funderat på varför fåren försvinner vintertid? Men frågan är ju fortfarande vart… 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s