Besök och konfererande i Bergen

Collage

(english follows)

Som ni ser från bilderna ovan så har vi varit på vår första forskarkonferens, i det vackra Bergen, som dock får signifikant mera regn än Kristiansand, där vi fått pröva på att presentera våra research proposals, eller embryon till akademiska artiklar. Det var en ganska informell tillställning, och vi har också träffat flera andra unga och äldre forskare från hela Norge. University of Agder (UiA) gjorde bra ifrån sig på konferensen, där PhD kandidaten Burac Tunca fick FIBE-priset för bästa forskningsbidrag. Några framstående forskare föreläste också¹.

As you can see from pictures above, we have been at our first research conference in the beautiful Bergen, which receives significantly more rain than Kristiansand, where we got to present our Research Proposals, or embryos to academic articles. It was a rather informal gathering but well-organized, and we have also met several other young and senior researchers from all over Norway. University of Agder did well at the conference, where the PhD candidate Burac Tunca got the FIBE Award for best research contribution. Some other prominent researchers did also present there¹.

¹Nicolai Foss (CBS), Hans Hvide (University of Bergen), Jan Haaland (NHH), Jon Elster (Columbia University), Carl Henrik Gorbitz (University of Oslo) and Geir Asheim (University of Oslo).

 

One thought on “Besök och konfererande i Bergen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s