Status – One year into the program

Efter nästan ett år känner jag att det är dags att återkoppla till er hur det gått och hur jag ligger till. Det känns rätt hoppfullt, även om tiden är knapp.

Screen Shot 2013-09-30 at 4.45.43 PM

(english follows below)

För att ta en PhD krävs att man kan skriva 4 stycken välskrivna akademiska artiklar som ska vara publicerbara, och helst publicerade, i en högt rankad sk “journal”, och självfallet ska artiklarna vävas ihop i en enhetlig avhandling som ska godkännas av en oberoende internationell grupp. Jag har påbörjat cirka 7 artiklar, men enbart 1 av dessa bedömer jag vara i ett skick som på sikt kan bli en publicerbar artikel. Den handlar omEntrepreneurship and Microfinance: Do poor microentrepreneurs need microfinance?” Här är en kopia på artikeln i nuvarande form (citera ej):

Do poor entrepreneurs need microfinance – draft do not cite!

oikoperu

Source: http://oikocreditusa.org/blog-detail-page?newsCat1=2448

Som nästa artikel jobbar jag med data från Ecuador där jag ser på vad som leder till entrepreneurial success hos olika mikroentreprenörer. Hur spelar utbildning och erfarenhet in, finansiellt kapital, nätverk, kön, handikapp, personlighet etc. Den artikeln är än så länge i ett mycket tidigt skede men jag ska om en månad presentera ett utkast (draft) till mina handledare.

ecuador

Source: http://www.microfinanceresearch.org/index.php?page=cv

Jag har avverkat en rad kurser (courses completed so far):

1 Qualitative Research Methods (Professor Arent Greve) — PASS

2 Quantitative Research Methods (Professor Dale Duhan) — PASS

3 Theory of Science (Professor Otto Anderson) — PASS

4 International Marketing (Professor Andreas Falkenberg and Dr. Rotem Sneor) — PASS

5 International Management (Professor Harald Knutsen and Dr. Bjørn Tore Flåten) — PASS

6 International Strategy and Structure (Professor Joyce Falkenberg) — PASS

7 Publication Course (Dr. Roy Mersland) — PASS

8 M&A Course (Professor Jakob Weber) — paper due end of this semester

(in english)

After almost a year, I feel it is time to reconnect to all of you were I stand. I feel quite hopeful, even though being pressed for time.

To obtain a PhD I am required to write four well written academic articles which can be published (are publishable), in preferably a high ranked journal. In the dissertation the four articles will obviously be combined in a coherent format, and approved by an independent international jury. I have started about 7 articles, but only one of these I consider to be in a condition which may eventually become a publishable article. It is about “Entrepreneurship and Microfinance: Do poor microentrepreneurs need microfinance?” Here is a copy of the article in the present form:

Do poor entrepreneurs need microfinance – draft do not cite

In the next article I’m working with data from Ecuador where I look at what leads to entrepreneurial success in various micro-enterprises. How do education and experience in, financial capital, networks, gender, disability, personality, etc affect profitability? This article is still in a very early stage but I will next month introduce a draft (draft) to my supervisor.

Screen Shot 2013-09-30 at 4.47.06 PM

Source: Jorge Cham