Medverkan i Ekots bevakning av Afrika: Borde svenska kyrkor satsat på mikrofinanser?

Jag medverkade nyligen i en diskussion rörande mikrofinans nytta i relation till de hundratals miljoner som Svenska Kyrkan och ett flertal församlingar satsat och som tyvärr gått upp i rök. Min kommentar hörs mot slutet av inlägget, de sista 4 minutrarna. Innan mitt inlägg kommenterar Mikael Färnbo rörande den granskning de gjort av kyrkans investeringar följt av ett försvar från Lars-Olof Hellgren rörande satsningarna som gjort. Min avslutande poäng är att nyttan av mikrofinans är begränsad, och varför ser man inte till hur t.ex. Sverige industrialiserades under 1800-talets slut och in på 1900-talet. Det var inte mikrofinans som skapade Sveriges storbolag utan det var medvetna satsningar på att skapa storföretag, som leddes av en kompetent ledning. Faktum är att basal utbildning, såsom att kunna läsa och skriva, var det första man satsade stort på i Sverige vid 1800-talets mitt. Frågan man bör ställa sig är alltså om inte man borde kopiera det framgångsrika receptet och pröva det istället på fler platser i världen. Tryck här för att höra inslaget från Ekots Studio 1.