Organic food at Universities

(english follows)

Mat kanske inte har så mycket med en PhD att göra, men jag har just pratat 45 minuter med kökschefen här på Universitetet i Agder om betydelsen av att servera ekologisk mat, inte minst på ett Universitet. Upprinnelsen var en överkokt pasta och en förfärlig korvgryta som fick mig att börja fundera på vad det var i maten. Idag är ingen av ingredienserna ekologiska. Vi får väl se om jag lyckades göra en liten skillnad här. Kanske blir det den största förändringen som min PhD leder till….;-) Överlämnade i alla fall 11 starka argument för varför hon borde göra det, samt även hur hon kunde göra den här förändringen. Vi hade ett bra samtal, och kökschefen tog emot mina idéer positivt. To be continued…nu back to work 🙂

För dokument, klicka på länken:

En magnifik kantin på UiA istället för en medioker

Perhaps food has little to do with a PhD, but I’ve just had a 45 minute nice talk with the head chef here at the University of Agder on the importance of serving organic food, especially at a University. The reason I spoke to her was an overcooked pasta with an awful sausage stew which made me start thinking about the ingredients. Today, none of the ingredients are organic. We’ll see if I managed to make a small difference here. Maybe it will be the biggest impact from my PhD over time…;-) Provided at least 11 strong reasons for why it is important, and also how we can make this change. We had a good talk, and the manager was very receptive to my ideas. To be continued … now back to work 🙂